ABATEK s.r.o. - Družstevná 7, 922 03 Vrbové

abatek
zváracia technika
mapa

kliknutím získate podrobnú mapu

Bankové spojenie:
Tatra Banka a.s. Bratislava, čísla účtov:

výroba: 1100/2627739481
IBAN: SK97 1100 0000 0029 2976 6194

obchod: 1100/2623739484
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2373 9484

ABATEK s.r.o. Družstevná 7, 922 03 Vrbové

IČO: 36262820, IČ DPH: SK2021845562
Registrácia: Okresný súd Trnava
Obchodný register, odd. sro, vložka 15111/T

tel.: +421 33 7733351 fax: +421 33 7733358

e-mail    sekretariát: vyroba@abatek.sk
obchodné oddelenie: predaj@abatek.sk
servis a reklamácie: predaj@abatek.sk

Bankové spojenie a čísla účtov

profil obchod výroba